С напредъка на медицината и развитието на инвазивните методи за предизвикване и протичане на раждането постепенно се загубва разбирането и възприемането на раждането като едно естествено събитие, заложено в природата на женското тяло. Жената загубва доверие в естествените процеси на организма си и в способността си да изведе родилния процес успешно от начало до край. От една страна, тя се страхува, че няма да може да се справи; от друга страна лекарят, който ръководи раждането, иска да се презастрахова срещу евентуални усложнения. Всяка инвазивна техника за предизвикване и провеждане на раждането може да бъде животоспасяваща за родилката и бебето, но може да бъде и напълно излишна и затормозяваща- секцио без належащи медицински показания, изкуствено предизвикване на раждане преди да са изчерпани възможностите за естествено начало на процеса, епизиотомия, спукване на мехура, натиск при изгонването на плода. Родилката е поставена в позиция на пълна зависимост от решенията на екипа. Тя е принудена да приеме наложената от лекарите поза (обикновено лежаща) и манипулации (продължително следене на тоновете, слагането на абокат, система), без възможност за алтернативен избор.

В развитите страни принципите на естественото раждане все повече залягат в основите на болничното обслужване на родилките. Жените имат възможност да съставят заедно с гинеколога, който следи бременността им, т.нар. план на раждане, който включва всичко, което родилката би искала или не би искала да се случи по време на раждането. Жената е в центъра на раждането, нейните желания и предпочитания са водещи, а екипът само подпомага процеса и се намесва в случай на нужда.

У нас възможността за естествено раждане все още спада към луксозните болнични услуги. В повечето държавни родилни домове базовата услуга, предлагана на раждащите, не предполага никакъв или минимален избор на родилката. Сдружението „Естествено” подготви петиция в подкрепа на широко въвеждане на принципите на активното естествено раждане в практиката на родилните домове.

Тук можете да се запознаете с нейния текст и да я подпишете.